.

אל המוזיקה של מזרח אירופה

שירי עם, ריקודים ומוזיקה קמרית פרי עטם של ברטוק, ליגטי, דיניקו ואחרים

הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה

פסנתר | כינור | צ'לו | זמרים סולנים: עופר כלף | יעלה אביטל

על אודות המוזיקה

Standard Post with Image

הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה קישורים

רפרטואר כללי

ביצועים ומידע נוסף

Standard Post with Image

הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה

הצטרפו לתפוצה לקבלת עדכונים על ביצועים נוספים

טבלת תאריכים או פלייר נפתח

הדף

הצטרפו לתפוצה לקבלת עדכונים על ביצועים נוספים

מופעים נוספים