.

אל המוזיקה של מזרח אירופה

שירי עם, ריקודים ומוזיקה קמרית פרי עטם של ברטוק, ליגטי, דיניקו ואחרים
המלחין גיאורגיו ליגטי

הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה

פסנתר | כינור | צ'לו | זמרים סולנים: עופר כלף | יעלה אביטל

על אודות המוזיקה

הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה קישורים

רפרטואר כללי

ביצועים ומידע נוסף

Standard Post with Image

הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה הדף בבנייה

הצטרפו לתפוצה לקבלת עדכונים על ביצועים נוספים

ייה הדף בבנייה הדף בבנייה

הדף

הצטרפו לתפוצה לקבלת עדכונים על ביצועים נוספים

מופעים נוספים