קונצרטים קרובים

14/5
כשאור דולק בחלונך עם יעלה אביטל היכל התרבות טבריה
25/5
טיול בסביבות הכפר עם עופר כלף / מכבים / הזמנות במייל
12/6
בלשנות: הקונצרט!המרכז למוזיקה משכנות שאננים
19/6
בלשנות: הקונצרט! אולם התיבה, יפו
11/7
האוניברסיטה המורמונית בירושלים בתכנית קובאנה

תוכן נוסף